3 BƯỚC ĐỂ TỰ TAY THIẾT KẾ ỐP LƯNG VÀ ĐẶT  HÀNG TRÊN WEBSITE

Bước 1: Chọn điện thoại của bạn bên dưới

Bước 2: Chọn chất liệu ốp lưng và tiến hành thiết kế

  • Chọn chất liệu ốp lưng điện thoại
  • Sau đó, nhấn vào nút “THIẾT KẾ NGAY” để bắt đầu thiết kế trên nền tảng thiết kế ốp lưng online.

Bước 3: Thêm vào giỏ hàng và Đặt hàng

Sau khi hoàn thành thiết kế hãy tiến hành thêm vào giỏ hàng và đặt hàng.