ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TẠI SAGOGA.COM

TÓM TẮT 

 1. Sagoga.com tôn trọng luật bản quyền để đảm bảo bạn sở hữu quyền hoặc có quyền sử dụng bất kỳ hình ảnh nào bạn tải lên để chúng tôi in. Nếu bạn không chắc chắn liệu bạn có sở hữu bản quyền hoặc cho phép một hình ảnh mà bạn có thể không hay không. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc từ chối in bất kỳ hình ảnh nào không tuân thủ luật bản quyền hoặc không tuân thủ các điều khoản sử dụng “hành vi của người dùng” của chúng tôi.
 2. Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng, bán, quảng bá hoặc in bất kỳ hình ảnh nào của bạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản – chúng tôi không sử dụng nó theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép của bạn.
 3. Các tệp bạn tải lên được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi và có thể vẫn ở đó cho mục đích dự phòng trong trường hợp bạn cần in lại hoặc sản phẩm của bạn bị hỏng trong lô hàng. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa vĩnh viễn hình ảnh của bạn khỏi máy chủ của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết khi bạn đặt hàng và chúng tôi sẽ sẵn sàng tuân thủ. Nếu không, các tệp có thể bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sáu tháng một lần mà không có bất kỳ thông báo nào. Hãy chắc chắn rằng bạn sao lưu hình ảnh của bạn.

CỤ THỂ

1. Chấp nhận các điều khoản

Sagoga.com. (Điều khoản sử dụng của Sagoga.com). Sagoga.com cung cấp trang web của mình và các dịch vụ liên quan (“Trang web”) tuân theo các Điều khoản sử dụng sau đây (“Điều khoản”). Sagoga.com có quyền thay đổi các Điều khoản này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn bằng cách đăng Điều khoản Sử dụng mới trên trang web Sagoga.com . Vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào.

BẰNG  VIỆC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB Sagoga.com, BẠN MẶC ĐỊNH ĐỒNG Ý CÁC THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC SỬA ĐỔI như sau:

2. Tài khoản người dùng, Mật khẩu và Bảo mật

Khi tạo tài khoản người dùng, bạn đồng ý cung cấp Sagoga.com  với địa chỉ email hiện tại và cập nhật thông tin đó ngay lập tức khi có bất kỳ thay đổi nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả mạo, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là gây hiểu nhầm về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào. Bạn cũng sẽ cần tạo mật khẩu và sẽ nhận được chỉ định tài khoản sau khi hoàn tất quy trình đăng ký của Trang web. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra theo mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Sagoga.com không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ Phần 3 này.

3. Hành vi của người dùng

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý  KHÔNG :

 1. Tải lên, tải xuống, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, dữ liệu, bản phác thảo, ảnh, bản vẽ, đồ họa, hình ảnh kỹ thuật số và các sáng tác có liên quan hoặc bất kỳ yếu tố nào trong sự kết hợp này trang web này hoặc cách khác (“Nội dung”) bất hợp pháp, có hại, tục tĩu, khiêu dâm, không đứng đắn, hận thù hoặc phân biệt chủng tộc, về mặt dân tộc hoặc có thể bị phản đối hoặc xâm phạm quyền của người khác bao gồm nhưng không giới hạn quyền của người nổi tiếng, quyền riêng tư và sở hữu trí tuệ .
 2. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố sai hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức
 3. Tải lên, tải xuống, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào có thể vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên nào. Bằng cách tải lên hoặc tải xuống bất kỳ nội dung nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để sử dụng và phân phối nội dung đó và nội dung tuân thủ tất cả các luật, quy định và pháp lệnh hiện hành.
 4. Tải lên, tải xuống, đăng bài, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào cấu thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc gây ra trách nhiệm hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành.
 5. Tải lên, tải xuống, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc thiết bị phần cứng hoặc viễn thông nào;
 6. Tải lên, tải xuống, đăng, gửi email hoặc truyền tải thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn.
 7. Làm gián đoạn hoặc can thiệp vào bảo mật hoặc lạm dụng trang web hoặc bất kỳ dịch vụ, tài nguyên hệ thống, tài khoản, máy chủ hoặc mạng nào được kết nối hoặc truy cập thông qua Trang web hoặc các trang web được liên kết hoặc được liên kết.
 8. Truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các khu vực không công khai của Trang web. Các cá nhân không được phép truy cập vào các khu vực này của Trang web có thể bị truy tố;
 9. Làm gián đoạn hoặc gây trở ngại cho việc người dùng khác sử dụng Trang web hoặc các trang web được liên kết hoặc liên kết

Khi tải lên Nội dung, bạn xác nhận rằng Sagoga.com có thể xem xét Nội dung của bạn để tuân thủ các nguyên tắc và tuân thủ của chúng tôi với các Điều khoản được quy định trong thỏa thuận này. Không giới hạn ở trên, Sagoga.com và những người được chỉ định có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào vi phạm Điều khoản của Sagoga.com.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Sagoga.com có thể bảo toàn Nội dung và cũng có thể tiết lộ Nội dung nếu được luật pháp yêu cầu hoặc bằng lòng tin rằng việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (i) tuân thủ quy trình pháp lý; (ii) thi hành Hiệp định; (iii) trả lời các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc (iv) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của Sagoga.com, người dùng và công chúng.

Bạn hiểu rằng việc xử lý và hoạt động kỹ thuật của Trang web, bao gồm Nội dung của bạn, có thể bao gồm (i) việc truyền tải qua các mạng khác nhau; và (ii) các thay đổi cho phù hợp và thích nghi với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ sử dụng Trang web này và bất kỳ sản phẩm nào được đặt hàng trên Trang web này mọi lúc phù hợp với tất cả các luật, quy chế, quy định và pháp luật hiện hành và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào gây hại hoặc vi phạm quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

4. Giá

Giá cho các sản phẩm trên Sagoga.com được mô tả trên Trang web của chúng tôi và được kết hợp vào các Điều khoản này theo tham chiếu. Tất cả giá đều tính bằng Việt Nam Đồng. Giá và sản phẩm có thể thay đổi theo quyết định của Sagoga.com

5. Vận chuyển

Tất cả các mặt hàng được mua thông qua Sagoga.com được thực hiện theo hợp đồng giao hàng. Rủi ro, mất mát đối với tất cả các sản phẩm do bạn đặt hàng khi chuyển cho bạn sẽ do hãng vận chuyển chịu trách nhiệm. Chúng tôi bảo lưu quyền gửi một phần đơn đặt hàng (không mất thêm chi phí nào cho bạn).

6. Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với Sagoga.com. Người dùng của Trang web này nên tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách Sagoga.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này, bạn đồng ý rõ ràng việc tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn (bao gồm sử dụng email để liên lạc với bạn) như được mô tả trong Chính sách bảo mật, được đưa vào tài liệu này bằng cách tham chiếu.

7. Quyền sở hữu

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với văn bản, dữ liệu, ảnh, đồ họa, v.v. hoặc các tài liệu khác chứa hoặc phân phối trên hoặc thông qua Trang web, bởi Sagoga.com, nhà quảng cáo hoặc các bên thứ ba khác nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, bản quyền hoặc các quyền và luật độc quyền khác. Bạn không được sử dụng hoặc phân phối bất kỳ Nội dung nào nhận được thông qua trang web mà không có sự cho phép của chủ sở hữu Nội dung, ngoại trừ các trường hợp được pháp luật cho phép. Bạn đồng ý không xuất bản, sao chép, sao chép, toàn bộ hoặc một phần, cũng không tải lên, tải xuống, đăng, gửi email, bán hoặc phân phối Nội dung có sẵn thông qua Trang web bao gồm mã và phần mềm, vi phạm bản quyền hiện hành và các luật sở hữu trí tuệ khác .

Bạn sẽ giữ quyền sở hữu Nội dung bạn tải lên Sagoga.com. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Trang web và bất kỳ phần mềm nào được sử dụng liên quan đến Trang web (“Phần mềm”) chứa thông tin độc quyền và bí mật được bảo vệ bởi sở hữu trí tuệ và các luật khác hiện hành. Bạn đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Trang web hoặc Phần mềm, toàn bộ hoặc một phần.

Tất cả tên thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ được sử dụng trong Trang web này xác định Sagoga.com hoặc bên thứ ba và sản phẩm của họ là các nhãn hiệu độc quyền của Sagoga.com và / hoặc các bên thứ ba có liên quan. Không có gì trong dịch vụ này được coi là trao cho bất kỳ người nào bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào trên một phần của Sagoga.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến bất kỳ hình ảnh, biểu tượng hoặc tên như vậy. Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, biểu trưng hoặc trang phục thương mại nào của Sagoga.com mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản và rõ ràng của Sagoga.com.

8. Chính sách sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ

Sagoga.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của những người dùng có vẻ vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác. Trong trường hợp thích hợp và theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu xóa nội dung của người dùng khỏi trang web của chúng tôi và nếu người dùng tiếp tục vi phạm quyền của bạn (hoặc vi phạm quyền của người khác) chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn cho rằng Nội dung của mình đã được sao chép theo cách cấu thành bản quyền và / hoặc vi phạm nhãn hiệu, vui lòng thông báo cho nhóm Bản quyền của Sagoga.com và cung cấp thông tin sau (“Thông báo”):

a) Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả / nhãn hiệu;

b) Mô tả về tác phẩm và / hoặc nhãn hiệu có bản quyền được cho là đã bị vi phạm;

c) Mô tả nơi Nội dung vi phạm được xác nhận quyền sở hữu được đặt trên Trang web của chúng tôi;

d) Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn

e) Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền / nhãn hiệu, đại diện của họ hoặc luật pháp cho phép;

f) Một tuyên bố của bạn, được thực hiện theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong Thông báo của bạn là chính xác và bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả / nhãn hiệu có liên quan.

Thông báo về khiếu nại về bản quyền hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác có thể liên hệ:

SAGOGA – In ốp lưng điện thoại theo yêu cầu Cao Cấp

SAGOGA là một thương hiệu hàng đầu trong ngành in ốp lưng điện thoại theo yêu cầu. SAGOGA mang đến nhiều chất liệu ốp lưng, cùng chất lượng in ấn đa dạng, tạo nên sự lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng.

Với SAGOGA, việc in ốp lưng điện thoại chất lượng cao theo yêu cầu trở nên dễ dàng và đáng tin cậy, giúp khách hàng sở hữu những chiếc ốp lưng điện thoại mang hình ảnh đẹp, sắc nét hàng đầu trên thị trường.

Cơ sở sản xuất 1: CT8 đường Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Cơ sở sản xuất 2: 6 - 8 đường số 16, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Email: cskh.sagoga@gmail.com

SĐT: 0886648860

9.Không bán lại

Bạn đồng ý không sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bất kỳ phần nào của Trang web, sử dụng Trang web hoặc truy cập vào Trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Sagoga.com.

10. Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng Sagoga.com, theo quyết định riêng của mình, có thể chấm dứt mật khẩu, tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào) hoặc sử dụng Trang web và xóa và loại bỏ bất kỳ Nội dung nào bạn có thể đã đóng góp cho Trang web, bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không lý do. Sagoga.com cũng có thể theo quyết định riêng của mình và bất kỳ lúc nào ngừng cung cấp Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web, có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt quyền truy cập vào Trang web của bạn theo bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước và xác nhận và đồng ý rằng Sagoga.com có thể ngay lập tức hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả các thông tin và tệp có liên quan trong tài khoản của bạn và / hoặc truy cập thêm bất kỳ tệp nào của Trang web. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng Sagoga.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web. Nếu bạn phản đối bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào hoặc không hài lòng với Trang web theo bất kỳ cách nào, truy vấn duy nhất của bạn là ngay lập tức ngừng sử dụng Trang web và / hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

11. Tính hiệu lực

Nếu bất kỳ điều khoản của các Điều khoản sử dụng là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi dưới bất kỳ đạo luật hoặc quy định của pháp luật, điều khoản đó sẽ được coi là sửa đổi để đạt được như gần càng tốt mục đích tương tự như những điều khoản cũ và những điều khoản còn lại của quy định này thì tùy theo tính không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm.