CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau khi mua sắm trực tuyến tại Sagoga

1.Thanh toán trực tiếp COD

COD (dịch vụ giao hàng nhận tiền):  Nhân viên vận chuyển thu tiền mặt khi giao hàng cho khách.

2.Chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của Sagoga

Hiện tại Sagoga chưa có hình thức thanh toán chuyển khoản